Vad brukar du beställa för mat när du äter ute och äter snabbmat?

Ytterligare beskrivning saknas.