Har någon gjort något speciellt för dig som du är tacksam över?

Ytterligare beskrivning saknas.