Vilket är det svåraste beslutet du har fattat?

Ytterligare beskrivning saknas.