Skulle du kunna göra något som du vet är farligt?

Ytterligare beskrivning saknas.