Berätta om något spontant du har gjort?

Ytterligare beskrivning saknas.