Variation

Variera längden på dina inlägg, innehållet i dem, om du har bilder/videor eller inte eller om du skriver om vad du köpt/gjort, eller om du skriver om känslor eller dina åsikter kan göra skillnad om du varierar. :