Finn 5 fel!

Ta en Bild och ändra sedan denna på 5 ställen. Typ:


Byt färg på något
Retuschera bort något
Lägg till något.

Låt bloggläsarna hitta vilka ändringar som är gjorda :]