Berätta om en pinsam händelse

Ytterligare beskrivning saknas.