Har du några ärr? Hur fick du dem?

Ytterligare beskrivning saknas.