Känner du dig yngre eller äldre än du är?

Ytterligare beskrivning saknas.