Innehållet är viktigt (läsa, det här är bra)

Innehållet i bloggen är viktigt. Man ska sammanfatta bloggen som i en rund liten boll. Man ska ha färg på den. Och självklart inte bloggen stå tom. Om man vill lyckas med sin blogg. Du måste själv vara säker på vad du orkar, hur mycket tid du vill lägga. Osv. Att driva en blogg kan vara lite svettigt liksom.


  •  :Man ska inte skriva mil långa uppdateringar om man bara skriver om vad som är bra med en själv liksom. Spelar ingen roll vad det är man skriver, men jag vet själv att långa uppdateringar är tråkiga att läsa. :
  • Det ska vara korta uppdateringar om vad som händer, vad som hänt, vad som är planerat, hur man känner sig och lite mer sånt. :
  • Det får gärna vara längre åsikts inlägg som oftast är tidsinställda. Om innehållet är bra, så kan man ju oftas skriva lite om man vill. Men jag kan tycka att när man skriver det där POWER inlägget så blir det medel med mycket dram.
  • Man ska skilja på uppdatering och åsikt inlägg/tidinställda.
  • Variera mellan långa åsikts inlägg/tidsinställda. Och korta uppdatering, till mindre underhålls inlägg som typ kan vara en video på youtube. Mellan längre uppdateringar.
  • Det sa hända något på bloggen. Skriva inte ett tidigt på morgonen. Tänk på dom som läste det vid 7 på morgonen, kollar in 2 senare, och det hen läsaer är samma inlägg.
  • Bilder. Inte samma, olika och minst en bild i varje inlägg. Inte livets fara, men det gör lite i inlägget.